Bengt Norbakken

norbakken1Bengt Norbakken er utdannet kantor ved Norges Musikkhøskole i Oslo og har hovedfag i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han var ansatt i Elverhøy kirke, Tromsø, i knapt 10 år før han kom til Gand menighet, Sandnes, hvor han har vært kantor fra 1. mai 2007 til d.d. Han var også engasjert av NRK Troms og Tromsø symfoniorkester i en årrekke.

Oppdrag som orgelkonsulent de siste årene:

År Sted Oppdragsgiver Type oppdrag Størrelse Orgelbygger
2002 Elverhøy kirke Tromsø KF Rest./ombygg 16/II+P Heiko Lorenz
2004 Musikkonservatoriet i Tromsø UIT Flytting 3/II+P Ryde & Berg
2006 Kroken kirke Kroken Menighet Salg/flytting 4/I+AP Seifert
2007 Kroken kirke Tromsø KF Nybygg 20/II+P Ryde & Berg
2009 Gand kirke Sandnes KF Omintonering 23/II+P Grönlund
2010 Hammerfest kirke Hammerfest KF Nybygg 32/II+P Marcussen & Sön
2011 Øvingsorgel Privat Nybygg 7/II+P Sandor Peter
2012 Hå KF Nærbø KF Nybygg 23/II+P Br. Torkildsen
2014 Soma kapell Sandnes KF Nybygg 14/II+P Ryde & Berg
2016 Fister kyrkje Hjelmeland KF Nybygg 10/I+P Ålems Orgelverkstad
2017 Julebygda kapell Sandnes KF Nybygg 18/II+P Mühleisen
2018 Kopervik kyrkje Karmøy KF Nybygg 21/II+P Marcussen
2020 Varhaug kyrkje Hå KF Restaurering 23/II+P DJB Orgelverksted/Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk (1959)
2020 Hylestad kirke Bykle KF Ombygging 10/I+P Br. Thorkildsen (1991)
2022 Nærbø gamle kirke Hå KF Ombygging Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk (1955)
2022 Lund kirke Lund KF Ferdigstilling 18/II+P E. Gangfløt (1982)
Sola KF Nybygg
error: Content is protected !!