Hans van der Meijden

hansvandermeijde1Hans van der Meijden (1953) ble født i Den Haag. Fra 1978-1984 studerte han orgel ved ”Rotterdams Conservatorium” hos André Verwoerd. Han fortsette sin studie ved konservatoriet i Leeuwarden (1984-1988). Her studerte han hovedfagene kirkemusikk (liturgi, hymnologi, improvisasjon, sang) og kordireksjon. Etter at han oppnådde overnevnte vitnemåler fikk han fra Det Nederlandske kirkeråd kompetansen I, den høyeste kvalifisering i Den Nederlandske reformerte kirke.
I 1999 flyttet han til Norge hvor han fikk stilling som kantor i Holt prestegjeld. Hans van der Meijden begynte sin praksis med å bygge et husorgel som ble ferdig i 2004. 
I 2007/2008 var han både konsulent og restauratør et Olsen-Jørgensen orgel fra 1915 i Laget kirke (Tvedestrand kommune). I 2008 fikk han fra fellesrådet i Grimstad et konsulentoppdrag for bygging av et nytt orgel i Fjære kirke. I det samme året startet han med byggingen av et kisteorgel til gravkapellet i Tvedestrand.

error: Content is protected !!