Per Fridtjov Bonsaksen

bonsaksen2Domorganist, kantor og leder for musikkvirksomheten i Nidaros Domkirke fra 1976 til 2011. Deretter orgelfaglig prosjektleder og leder for fagkomiteen fram til 2016, for å fullføre katedralens orgelpark. Forut for dette hadde han allerede i flere tiår arbeidet med orgelsakene der:

–  Det gamle barokkorkester (Joachim Wagner 1741) hadde ligget lagret i kirken siden 1930. Orgelbygger Jürgen Ahrend fikk oppgaven med restaureringen/rekonstruksjonen. Innvielsen fant sted våren 1995.

–  Det store katedralorglet (Steinmeyer 1930, men totalt endret i 1960-årene). Orgelbau Kuhn var involvert i flere faser. Det ble gjennomført en restaurering/rekonstruksjon med utgangspunkt i original-disposisjonen. Den nye fasaden og orgelhuset ble tilpasset rosevinduet og kirkens hovedportal.  Orglet ble gjeninnviet i mai 2014.

–  Nytt orgel i katedralens langkor, bygget av Brødrene Torkildsen orgelbyggeri i 2015/16.

Bonsaksen har gjennom mange år virket som orgelpedagog ved NTNU og var i 2000-2003 tilknyttet Høgskolen i Stavanger som førsteamanuensis i kirkemusikk. Han har også hatt omfattende konsertvirksomhet i inn- og utland.

Som orgelkonsulent har han vært engasjert i en rekke saker, hvorav de seneste er:

År           STED                                                   OPPDRAGSGIVER            STØRRELSE      ORGELBYGGER

2003    Innset krk (nytt kirkebygg)    Innset menighetsråd         14 stemmer       Ryde &Berg

2003    Levanger krk.                                 Levanger kirk. fellesråd   38 stemmer      Brødr. Torkildsen

2004    Flå krk. Sør-Trøndelag.             Orgelkomiteen Flå krk.    16 stemmer      Ryde & Berg

2008    Brønnøy krk. Brønnøysund   Brønnøy kirk. fellesråd     30 stemmer     Carsten Lund,Danmark

2014    Nidarosdomen, Steinmeyer  Tr.heim kirk. fellesråd     127 stemmer     Orgelbau Kuhn

2015    Nidarosdomen, kororgel         Tr.heim kirk. fellesråd        32 stemmer     Brødr. Torkildsen

 

error: Content is protected !!