Hjem

Hvem er vi?

Norsk orgelkonsulentforening er en selvstendig sammenslutning av orgelkonsulenter i Norge, stiftet på initiativ fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Foreningen er et fagforum for orgelkonsulenter i Norge og skal arbeide for en styrking og videreutvikling av norsk orgelkultur, bidra til faglig utvikling av foreningens medlemmer og aspiranter, bl.a. gjennom utveksling av erfaringer knyttet til orgelprosjekter,legge tilrette for rekruttering og opplæring av orgelkonsulenter i Norge og håndheve foreningens etiske retningslinjer. Foreningens medlemmer tilbyr rådgivning i forbindelse med orgelinvesteringer.

Styret i Norsk orgelkonsulentforening består av:

    • Bjørn Andor Drage
    • Abram Bezuijen
    • Anders Eidsten Dahl
    • Tim Stern (vara)
    • Anders Hovind, sekretær

Referater fra foreningens årsmøter, kan leses her.