Kristin Eek

kristineek1Kristin Eek er kantor i Steinkjer kyrkjelege fellesråd. Ho har si Kyrkjemusikkutdanning frå Rogaland musikkonservartorium 1989-1993 og hovudfag frå NTNU musikkvitskapleg institutt 2000 med hovudvekt på orgelbygging/orgelhistorikk. I tillegg har ho tatt Praktisk-pedagogisk utdanning 2019-2021. Eek har skrive fleire artiklar om orgel/orgelbygging og bl. a. vore redaktør for boka «De nye orglene i Steinkjer kirke.» Ho har jobba som kantor i Verdal frå 1993-1997 og i Steinkjer og Egge kyrkje frå 1997 – d. d. Ho var sentral i prosessen med å få på plass nytt orgel i Steinkjer kyrkje i 2009.

Oppdrag  omfattar:

ÅrStadOppdragsgivarType oppdragStorleikOrgelbyggjar
2018Ranem kirkeMidtre Namdal KFNybygg24, II/PR. Rensch Orgelbau
2019Beitstad kirkeSteinkjer KFFlytting/Restaurering4, I/APClaus Jensen
2022Beitstad kirkeSteinkjer KFNybygg20, II/P Brødrene Torkildsen Orgelbyggeri A/S
Hommelvik kirkeMalvik KFNybygg22,II/PBrødrene Torkildsen Orgelbyggeri A/S
Ranheim kirkeKirkelig fellesråd TrondheimNybygg