Kolbein Haga

hagaEtter utdanning som organist og kantor ved Norges musikkhøgskule i Oslo (Bjørn F. Boysen), og Det kgl. danske musikkonservatorium i København (Finn Viderø): 
Debut som orgelsolist i København og Oslo hausten 1976.
Han har vore organist og kantor i Den norske kyrkja i 25 år, og arbeider innan dette området som fri kunstnar, som konsulent og som gjesteførelesar innan kyrkjemusikk og orgelbygg, Kolbein Haga er fyrsteamanuensis orgel- og kyrkjemusikk og har vore medansvarleg for kyrkjemusikarutdanninga ved Universitetet i Stavanger / Musikkonservatoriet frå 1980-2000.
Vidare har han arbeidd som prosjektleiar for kyrkjemusikk og rekruttering i KA Kyrkjeleg arbeidsgjevar og interesseorganisasjon sentralt i Den norske kyrkja. Frå starten i 1990 til 2015 var han kunstnarleg og seinare administrativ leiar for Norsk orgelfestival.
Kolbein Haga har gitt konsertar og gjort radio- og plateinnspelingar i Norden, Baltikum, Sveits, Holland, Storbritannia  og Tyskland. Dette har m. a. resultert i fem CD-ar med Bach. Over 30 oppdrag har han på samvitet som orgelsakkunnig konsulent, – mest med nybygg, men også med ferdigstilling av forprosjekt, restaurasjonar og ombyggjingar,  samt synfaringar,  tilstandsrapportar og løysingsforslag i samband med problematikken reparasjon/nybygg og kompetansevurderingar ved val av aktuell fagekspertise. Dette omfattar norske, danske, tyske og nederlandske orgelbyggjarar

Større oppdrag dei siste åra:

ÅrStedOppdragsgiverType oppdragStørrelseOrgelbygger
2000Høgskulen i TromsøUITNybygg23Gebr. Jehmlich
2003Bryne kyrkjeBryne KFUtvidelse34Andersen & Bruhn
2005Lakselv kyrkjeLakselv KFNybygg12Albert Langs eftf.
2004Kampen kyrkjeStavanger KFUtvidelse24Frobenius
2001Ferkingstad kyrkjeDrammen KFRenovering/omintonering12Jemlich/NOHF
2000Grønåsen kyrkjeTromsø KFForprosjekt22 / 3 tr.A. Führer / Heikko Lorenz