Stein Johannes Kolnes

kolnesStein Johannes Kolnes (f. 1952) er organist i Tysvær, Rogaland og arbeider som orgelsakkyndig med utarbeiding av tilstandsrapportar, kulturhistoriske vurderingar, reparasjons- og restaureringsplanar og kontrollantarbeid.

Eksempel på nyare arbeid som sakkyndig:

 • Rapport om og vurdering av Norsk Orgel-Harmoniumfabrikks orgel i Hinna kirke (1999)
 • Konsulent ved restaureringa av Gloger-orglet i Kongsberg (1999-2000)
 • Rapport om skaporgel på Valdres folkemuseum (2000)
 • Rapport om Olsen & Jørgensen-orglet i Sandviken kirke (2001)
 • Vurdering av Torkildsen-orglet i Grefsen kirke (2002)
 • Rapport om Torkildsen-orglet i Sakshaug kirke (2003)
 • Rapport saman med Jann-Magnar Fiskvik om Gomnæs-orglet på Ringerike museum (2003)
 • Rapport om og vurdering av Albrechtsen-orglet i Slottskapellet (2003)
 • Rapport om og vurdering av Torkildsen-orglet i Selbustrand kirke (2003)
 • Rapport saman med Jann-Magnar Fiskvik om lagra Jensen-orgel i Selbu kirke (2003)
 • Rapport om Jørgensen-orglet i Bodø domkirke (2004)
 • Rapport om Jørgensen-orglet i Trefoldighetskirken, Arendal (2004)
 • Utgreiingar om Jørgensen-orglet i Ris kirke (2005-2006)
 • Utgreiing om Christiansen-orglet i Bakke kirke (2006)
 • Utgreiing om orgelsituasjonen i Stryn (2006)
 • Rapport om og vurdering av Norsk Orgel-Harmoniumfabrikks orgel i Strøm kirke (2006)
 • Rapport om Olsen & Jørgensen-orglet i Rogne kyrkje (2007)
 • Rapport om Olsen & Jørgensen-orglet i Eikefjord kyrkje (2007)
 • Utgreiingar om Jørgensen-orglet i Ålesund kirke (2007)
 • Rapport om skaporglet i Bønsnes kirke (2007)
 • Rapport om og vurdering av Jørgensen-orglet i Sofienberg kirkeRapport om Jørgensen-orglet i Hurum kirke (2008)
 • Sekretær for ekspertkommisjonen for vurdering av Reil-orglet i Stavanger domkirke (2008)
 • Rapport om orglet i St. Salvatorkirche i Praha (2008)
 • Forskingsarbeid saman med siv.ing. Ulf Christensen om forholdet mellom inneklima og orgel sidan 2005

Eksempel på nyare arbeid som orgelhistorikar og orgelskribent:

 • Artikkel om Norge i «Musik in Geschichte und Gegenwart» (1999)
 • Artiklar om Kongsbergs orgelhistorie i «GlogerOrgelet» (2001)
 • «Orgelbyggjartradisjonen på Voss». I: Gamalt frå Voss 2001
 • «Organ Building in Norway during the Romantic and Neo-Classical Eras». I: ISO Journal no. 12 (2001)
 • Artiklar om Josef Hilmar Jørgensen og Gottfried Heinrich Gloger i Norsk Biografisk Leksikon (2001,2004)
 • «The Handling of Organ Affairs in Norway». I: ISO Journal no. 13 (2002)
 • «Th Gloger Organ in Kongsberg». I: ISO Journal no. 14 (2002)
 • Diverse artiklar i «The Nordic-Baltic Organ Book» (2003)
»Vær kjærlig hilset fra din fader N. P. Kvarme». I: Gamalt frå Voss 2003.
 • «Restaureringa av Kongsberg kirkes orgel». I: «Gottfried Heinrich Gloger (1710-1779) – en tysk orgelbygger i Norge» (2004)
 • Artikkel «Albert Hollenbach und Norwegen». I: «Albert Hollenbach. Umbrüche im Orgelbau» (2006)
 • Arkivrapport vedrørande plasseringa av Nidarosdomens store orgel (2007)
 • Ansvarleg for orgeldelen i KAs kyrkjebyggdatabase
 • Arbeider for tida med ein monografi om J. H. Jørgensen orgelfabrikk