Olav Rune Ekeland Bastrup

bastrupOlav Rune Ekeland Bastrup (f. 04.09.56). Kirkemusikalsk bakgrunn: Flere års orgelstudier hos organisten Kjell Johnsen, og har eksamener i liturgikk og teologi. Organist/kantor ved følgende kirker: Holt (1974-77),Helgerud, Bærum (1977-87), Røa, Oslo (1987-89), St. Olav domkirke, Oslo (1989 – 97), Grimstad kirke (1997 – 98), Hisøy kirke, Arendal (1998 – 2002, Barbu kirke, Arendal (2002 – 2006), Gamlebyen kirke, Oslo (2006 – ) Utarbeidet gjennomgang og rapport om orglene i Arendal prosti med prioritering av fornyelsesbehov. Utover dette har Bastrup avgitt innstillinger og råd om orgelbehov og arkitektoniske forutsetninger for gunstige orgelløsninger ved nybygg av kirker i Oslo Katolske bispedømme.  Orgelkunnskap er ervervet gjennom personlig interesse og studieturer til bl.a. Frankrike sammen med orgelbygger Jan Ryde. Er spesielt opptatt av orgelets funksjonalitet som liturgisk instrument.Medlem av faggruppe i forbindelse med orgelprosjektet i Trefoldighetskirken, Arendal, 59 stemmer + 2 vakante, levert av Mühleisen Orgelverkstatt 2010 Hovedkonsulent professor Jon Laukvik.

Orgelfaglig bakgrunn og konsulent ved følgende prosjekter:

ÅrStedOppdragsgiverType oppdragStørrelseOrgelbygger
1994St. Elisabeth-hjemmets kapellOslo Kat. bispedømmeNybygg11Ryde & Berg