Aspirantordningen

Veiledning av aspiranter

Som en del av arbeidet med å legge til rette for rekruttering og opplæring av orgelkonsulenter i Norge har foreningen en aspirantordning hvor nye medlemmer som oppfyller foreningens krav til medlemskap (vedtektene §3) tas opp som aspiranter. Styret vurderer hvorvidt det nye medlemmet skal komme inn under aspirantordingen eller ikke. Veileder for aspiranten utpekes blant foreningens selvstendige medlemmer.

Oppgaver og ansvarsfordeling ved veiledning i NOKFs aspirantordning vedtatt av styret 11.6. 2010

Det er styret i Norsk orgelkonsulentforenig som utpeker veiledere i aktuelle orgelsaker.

Aspirant:

Aspiranten har ansvar for selv å utarbeide kontrakt og avtale honorar med sin oppdragsgiver.

Aspiranten gjør kjent for sin oppdragsgiver at oppdraget veiledet av NOKF.

Det er i utgangspunktet bare aspiranten som har kontakt med oppdragsgiveren i en orgelsak.

Aspiranten forplikter seg til å orientere veilederen om utviklingen i en orgelsak.

All skriftlig kommunikasjon skal gjøres tilgjengelig for veileder.

Veileder:

Veileder gir råd i hele prosessen, men må samtidig sørge for å gi aspiranten et selvstendig handlingsrom.

Veileder har et særskilt ansvar for å følge opp sentrale deler i orgelsaken slik som:

  • Utlysningstekst
  • Anbudsprosedyre
  • Kontraktsundertegnelse
  • Sluttrapport

Veileder mottar ingen godtgjørelse for sin oppgave.

Veileder gir kandidaten en attest etter gjennomført oppdrag. Denne leveres til styret.