Kristin Eek

kristineek1Kristin Eek er født 1970. Ho har si Kyrkjemusikkutdanning frå Rogaland musikkonservartorium 1989-1993. Hovudfag frå NTNU musikkvitskapleg institutt 2000 med hovudvekt på orgelbygging/orgelhistorikk. Eek har skrive fleire artiklar om orgel/orgelbygging og bl. a. vore redaktør for boka «De nye orglene i Steinkjer kirke.» Ho har jobba som kantor i Verdal frå 1993-1997 og i Steinkjer og Egge kyrkje frå 1997 – d. d. Ho var sentral i prosessen med å få på plass nytt orgel i Steinkjer kyrkje i 2009.

Oppdrag  omfattar:

År Stad Oppdragsgivar Type oppdrag Storleik Orgelbyggar
2018 Ranem kirke Midtre Namdal kf Nybygg 24 II/P R. Rensch Orgelbau
2019 Beitstad kirke Steinkjer kf Flytting/restaurering 4 I/AP Claus Jensen
Beitstad kirke Steinkjer kf Nybygg

error: Content is protected !!