Hans Jacob Tronshaug

Hans Jacob Tronshaug har musikkvitenskap hovedfag fra Universitetet i Oslo og studerte orgel under Jan Elgarøy og Harald Gullichsen. Tronshaug var forskningsstipendiat i orgelhistorie og orgelkunnskap ved Norges musikkhøgskole 1989 – 1992 og tilknyttet GoArt (Göteborg Organ Art  Center) i Gøteborg i årene 1997 – 2000. Han tok doktorgrad ved Universitetet i Göteborg i 2001.  Doktoravhandlingen behandler den norsk-danske orgelkulturen på 1800-tallet med vekt på den orgelbyggertradisjonen som ble utviklet av de danske orgelbyggerne Jürgen Marcussen og Andreas Reuter i årene 1816 – 1835. 
Tronshaug har undervist i orgelkunnskap og orgelhistorie på Norges musikkhøgskole 1989 – 1995, og ved NTNU i Trondheim 2001 – 2012 og 2021 – 2022. Han har vært kantor i en årrekke og lektor ved musikklinja i den videregående skolen 1984 – 2016. Tronshaug har skrevet en rekke artikler om orgelhistoriske og musikkvitenskaplige emner i norske og utenlandske tidsskrift og årbøker. 
I løpet av de siste 30 årene har Tronshaug hatt mer enn 100 saksutredninger for orgelprosjekt i det meste av landet og vært konsulent for et 50-tall nybygg- og restaureringsprosjekt.

Oppdrag de siste 10 år omfatter:

ÅrStedOppdragsgiverType oppdragStørrelseOrgelbygger
2012Røros kirkeRøros KFNybyggIII/P 34Ryde & Berg
2012Nordre Osen kirkeÅmot KFUtvidelse/restaureringII/P 13Olsen & Jørgensen, Dietrich Johannes Buder
2012Tylldal kirkeTynset KFRestaureringII/P 8Sauer, Karl Schuke, Berlin
2013Vinger kirkeKongsvinger KFNybyggII/P 27Ålems orgelverkstad
2013Kristiansand domkirkeKristiansand KFKontrollant -NybyggIV/P 58 og II/P 10Klais, Bonn
2014Hof kirkeÅsnes KFOmbygging/restaureringII/P 18Johannes Menzel, Ryde & Berg
2015Våler kirkeVåler KFNybyggII/P 32Richard Rensch
2016Grue Finnskog kirkeGrue KFNybyggII/P 14Ryde & Berg
2016Sarpsborg kirkeSarpsborg KFOmbygging/restaureringIII/P 71J. H. Jørgensen, Sandtner/Becker/Mühleisen
2017Fitjar kirkeFitjar KFNybygg II/P 26Ålems orgelverkstad
2017Moen kirkeGran KFRestaurering II/P 26J. H. Jørgensen, Karl Schuke
2017Tynset kirkeTynset KFUtvidelse/nye orgelhus/ restaureringIII/P 36Marcussen & Søn 1959, Ryde & Berg
2018Hønefoss kirkeRingerike KFNybyggII/P 36Richard Rensch
2018Sakshaug kirkeInderøy KFNybyggIII/P 46Brdr. Torkildsen
2019Ål kirkeGran KFRestaurering/utvidelseII/P 10J. H. Jørgensen, Dietrich Johannes Buder
2020Tangen kirkeDrammen KFNybyggII/P 29Van Vulpen
2020Hemnes kirke, Søndre HølandAurskog Høland KFNybyggII/P 20Brdr. Torkildsen
2020Lidar kirkeØystre Slidre KFUtvidelse/restaureringII/P 16NOHF, Dietrich Johannes Buder
2022Kirklandet krematorium Kristiansund KFNybyggII/P 13Richard Rensch
2022Tingelstad kirkeGran KFOmbygging/restaureringII/P 37N. Svendsen/J. H. Jørgensen, Dietrich Johannes Buder
2023Hamar domkirkeHamar KFNybyggIII/P 43Weimbs Orgelbau
2023Randsfjord kirkeJevnaker KFOmbygging/utvidelseII/P 15NOHF, Lyngø/Rensch
2023Torshov kirkeOslo KFNybyggII/P 26Richard Rensch
2024Fet kirkeLilestrøm KFNybyggII/P 35Th. Frobenius,