Hans Jacob Tronshaug

tronshaugHans Jacob Tronshaug har musikkvitenskap hovedfag fra Universitetet i Oslo og studerte orgel under Jan Elgarøy og Harald Gullichsen. Tronshaug var forskningsstipendiat i orgelhistorie og orgelkunnskap ved Norges musikkhøgskole 1989 – 1992 og tilknyttet GoArt (Göteborg Organ Art  Center) i Gøteborg i årene 1997 – 2000. Han tok doktorgrad ved Universitetet i Göteborg i 2001.  Doktoravhandlingen behandler den norsk-danske orgelkulturen på 1800-tallet med vekt på den orgelbyggertradisjonen som ble utviklet av de danske orgelbyggerne Jürgen Marcussen og Andreas Reuter i årene 1816 – 1835. 
Tronshaug har undervist i orgelkunnskap og orgelhistorie på Norges musikkhøgskole 1989 – 1995, og ved NTNU i Trondheim 2001 – 2012. Han har vært kantor i en årrekke og lektor ved musikklinja i den videregående skolen siden 1984. Tronshaug har skrevet en rekke artikler om orgelhistoriske og musikkvitenskaplige emner i norske og utenlandske tidsskrift og årbøker. 
I løpet av de siste 30 årene har Tronshaug hatt mer enn 90 saksutredninger for orgelprosjekt i det meste av landet og vært konsulent for et 40-tall nybygg- og restaureringsprosjekt.

Oppdrag de siste 10 år omfatter:

År Sted Oppdragsgiver Type oppdrag Størrelse Orgelbygger
2007 Elverum kirke Elverum KF Nybygg II/P 28 Ryde & Berg
2007 Holøydal kirke Tolga KF Restaurering I/ 5 P. A. Albrechtsen/Dietrich Joh. Buder
2007 Vår Frue kirke Trondheim KF Restaurering III/P 53 Sauer/Chr. Scheffler
2008 Lensvik kirke Lensvik KF Nybygg II/P 17 Ålems orgelverkstad
2008 Brønnøy kirke Brønnøy KF Restaurering I/AP 5 C. Jensen/Br. Torkildsen
2008 Tønsberg domkirke Tønsberg KF Nybygg/Ombygg IV/P 58+4tr. Frobenius/Ryde & Berg
2008 Steinkjer kirke Steinkjer KF Nybygg I/P 7 Br. Torkildsen
2009 Strinda kirke Trondheim KF Nybygg I/P 11 Karl Schuke – Berlin
2009 Steinkjer kirke Steinkjer KF Nybygg III/P 45 Br. Torkildsen
2009 Strinda kirke Trondheim KF Nybygg III/P 39 Karl Schuke – Berlin
2009 Gjerpen kirke Skien KF Nybygg II/P 31 Grönlund
2010 Tjølling kirke Larvik KF Nybygg II/P 25 Gebr. Stockmann
2010 Paulus kirke Oslo KF Restaurering IV/P 51+14 J. H. Jørgensen/Karl Schuke – Berlin
2011 Øksfjord kirke Loppa KF Nybygg II/P 21+4 Karl Schuke – Berlin
2011 Frogner kirke Lier KF Rest./Omb. II/P 18+9 J. H. Jørgensen/Dietrich Joh. Buder
2011 Rena kirke Åmot KF Rest./Omb. II/P 14 Olsen & Jørgensen/Karl Schuke – Berlin
2011 Holla kirke Nome KF Nybygg II/P 25 Gebr. Stockmann
2011 Holmen kirke Asker KF Nybygg II/P 25+1tr. Marcussen & Søn
2012 Nordre Osen kirke Åmot KF Rest./Omb. II/P 13 Olsen & Jørgensen/Dietrich Joh. Buder
2012 Tylldal kirke Tynset KF Rest. II/P 8 Sauer/Karl Schuke – Berlin
2012 Røros kirke Røros KF Nybygg III/P 33 1/2 Ryde & Berg
2013 Vinger kirke Kongsvinger KF Nybygg II/P 27 Ålems orgelverkstad
2013 Kristiansand domkirke Kristiansand KF Kontrollant nybygg hoved- og kororgel IV/P 58 og II/P 10 Klais – Bonn
2014 Hof kirke Åsnes KF Omdisp./rengjør. II/P 18 Ryde & Berg
2015 Våler kirke Våler KF Nybygg II/P 30 Rensch Orgelbau
2016 Sarpsborg kirke Sarpsborg KF Restaurering/Ombygging III/P 44 Sandtner/Becker/Rensch
2016 Grue Finnskog (Svullrya) Grue KF Nybygg II/P 14 Ryde & Berg
2017 Fitjar kyrkje Fitjar KF Nybygg II/P 25 Ålems orgelverkstad
2017 Moen kirke (Jaren) Gran KF Rest./utvid. II/P 13+14 J.H.Jørgensen 1953/Karl Schuke-Berlin
2017 Tynset kirke Tynset KF Rest/Omb. III/P 34 Marcussen & Søn 1959/Ryde & Berg
2018 Hønefoss kirke Ringerike KF Nybygg II/P 33 Rensch Orgelbau
error: Content is protected !!