Arne Martin Aandstad

aandstadArne Martin Aandstad er utdannet kantor fra NTNU, Institutt for musikk i 2003, med orgelkunnskap som fordypning. Han var kantor i Rindal på Nordmøre fra 2003 til 2008, Grødem på Randaberg fra 2008 til 2013 og i Hillevåg menighet i Stavanger fra 2013 til 2018. Fra sommeren 2018 er han kantor i Rennesøy og Mosterøy sokn.

Oppdrag de senere år omfatter:

År Sted Oppdragsgiver Type oppdrag Størrelse Orgelbygger
2004 Mo kyrkje/Surnadal Surnadal KF Utskifting/Flytting 11/II+P Gebr. Reil
2013 Talgje Privat Kjøp/flytting/delv.omint. 4/I+AP Magnusson
2016 Jørstad kyrkje/Ombo Finnøy KF Innkjøp brukt positiv 3/I
2017 Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole brukt øvingsorgel 2/II+AP Venheim 2011 (Flytting: D.J. Buder)
2018 Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole Innkjøp brukt orgel 7/II+AP Flentrop 1937 (Flytting/renovering: Reil)
2020 Utstein kloster Stavanger kirkelige fellesråd Midlertidig orgel 8/I+P Mander 1995 (flytting/montering: Ryde & Berg)
2022 Utstein kloster Stavanger kirkelige fellesråd Nytt kisteorgel 5/I+AP Weishaupt
2023 Moster kyrkje Bømlo kyrkjelege fellesråd Nytt orgel 23/II+P Brødrene Torkildsen
under planlegging Talgje kyrkje Finnøy KF Nybygg
error: Content is protected !!